අපව අමතන්න

ෂැන්ඩොන්ග් ඉන්චෝයි මැෂිනරි සමාගම, සීමාසහිත

අප අමතන්න

ලිපිනය:

අධි තාක්‍ෂණික කාර්මික උද්‍යානය, මිෂෝ වීදිය, ෂුචෙන්ග් සිටි, ෂැන්ඩොං පළාත, චීනය

දුරකථන:

0536-2161898

විද්යුත් තැපෑල:

ෆැක්ස්:

0536-2161898

WhatsApp:

+8613356760998

උදව් අවශ්යයි?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න